G系列I前节球杆

以下球杆标配"梅花"技术最先进的球杆前节-胁迫者I-2前节(价格¥2,090),每支球杆都展示了"梅花"追求球杆性能、工艺、质量和创新的激情。

最受欢迎的球杆型号

G1402

¥10,725

2019年新产品

G1308

¥10,035

2018年新产品

McDermott M29B

M29B

¥12,455
McDermott M29A

M29A

¥11,905

G1601

¥12,455

G1103

¥7,970

2017年新产品

G1102

¥7,970

2017年新产品

G1001

¥8,490

G902

¥7,970

G901

¥7,800

G805

¥7,455

G803

¥7,110

G802

¥6,900

G709

¥6,485

G708

¥6,485

G707

¥6,450

G706

¥6,420

G710

¥6,350

G703

¥6,245

G701

¥6,175